USA Census Bureau’nun yayınladığı Amerika e-ticaret sektörü raporuna göre ABD’nin perakende sektöründe ki gelişmesi 2020 yılında 5.5 trilyon olarak kayda geçmiş, fakat 2021 yılında bu hacmin 6.5 trilyon dolara ulaşacağı öngürülmektedir. E-ticaret alanındaki perakende sektöründe ise bu hacim 800 milyar dolar civarındadır. 2014 ve 2019 seneleri arasında perakende sektörü hacminde yaklaşık olarak %3.3 dolaylarında bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak bu oran e-ticaret sektöründe %12.3 civarındadır.

2010 yılında e-ticaret perakende satış hacimleri %6.9’luk dilime sahipken 2019 yılına gelindiğinde toplam içerisinde ki %15’lik bir paya ulaşmıştır. Gelecekteki tahminler için ise bu rakamın 2019- 2024 yılları arasında 1,9 trilyon yani %21’e ulaşması beklenmektedir.

706 milyar dolarlık e-ticaret sektörü rakamı hem mağaza içi alımları hem de mağaza dışı alımları içermektedir. 2019 yılı verilerine göre bu 706 milyar doların 282 milyar doları mağaza içi elektronik ticaretten elde edilmiştir. Bununla birlikte 365 milyar dolarlık kısmı da doğrudan e-ticaret perakende satışı ile oluşmaktadır.

ABD’nin e ticaretini detaylandırabilmek için ürün ve hizmet satışlarında doğrudan e-ticaret ya da mağaza ve ofis satışlarının kapsamlı olarak dikkate alınması gereklidir. Bu kapsamda ABD Sayım Raporuna göre 2017 senesinde 5.5 trilyon dolar değerinde imalat sektöründe yapıla teslimatların satış ve gelir oranları %66 dolaylarında elektronik ticaret ile gerçekleşmiştir. 7.6 trilyon dolar civarında ki toptan satışların ise %32’si ve 5 trilyon dolarlık perakende sektörünün ise %16’sı e ticaret kanalı ile olmuştur. 15 trilyon değerinde olan hizmetler sektörünün toplamdaki e-ticaret yeri ise 1 trilyon dolardır. Kısaca e-ticaret sektörünün ABD ekonomisindeki payı %30 civarında olup, yaklaşık 7.5 trilyon dolara tekabül etmektedir.

 

ABD Genel E-Ticaret Sektörü Hacmi

Benzin istasyonlarının ve fiziki içecek yerleri de ABD perakende satış rakamları arasında bulunmaktadır. Bu nedenle toplam satışlar içerisinde e-ticaret perakende satışların düzeyinin karşılaştırılması yapılırken benzin istasyonları ile fiziki içecek yerleri hesaplamaların dışarısında bırakılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 2019 senesinde mağaza içerisinde 282 milyar dolar değerinde ki e-ticaret gerçekleşirken mağaza dışından 367 milyar dolarlık gerçekleşmiştir.

2017 verilerine göre ise 397 milyar dolar değerinde ki e-ticaret en fazla paya sahip ana grubu içerisinde %12,3 mobilyalar, %16,8 giyim ürünleri, %15.8 çeşitli diğer ticari ürünler ve %11,6 ev aletleri bulunmaktadır. %28’lik diğer sektörleri ise alt grup olarak spor malzemeleri, kitaplar ve oyuncak gibi alanlar oluşturmaktadır. Fakat tüm veriler kovid-19 ile değişmiş durumdadır.

 

Amerika’da Covid-19 ve E-Ticaret Sektörüne Etkileri

Covid-19 salgını tüketici üzerinde birtakım değişiklikler yaratmıştır ve bu değişimler hem kısa hem de orta vade olmak üzere iki farklı grupta değerlendirilmektedir. Ülkelerde yaşanan kısa vade değişimleri neticesinde gıda ürünleri, medikal ürünler ve temizlik ürünlerinde artışlar meydana gelmiştir. Aynı zamanda evde geçirilen vaktin artması ile birlikte video oyunları, elektrikli ev aletleri, ev sağlık ürünleri de e-ticaret sektöründe artış yaşanan sektörler arasındadır.

Bununla birlikte salgın döneminde herhangi bir değişim olmayan ürünlerin salgın bittikten sonraki süreçte alımında artış yaşanabileceği üzerinde durulmaktadır. Yapılan anketlere göre kişiler konaklama, eğlence ve seyahat konusunda daha az harcama yapabileceğini belirtirken hazır giyim sektöründe harcama yapacağını söyleyen kişi oranı yaklaşık olarak %32’dir. Salgın sonrasında yine ev ürünlerine olan ilginin devam edeceğini belirten grup oranı ise %81’dir.

 

İş Yapma Açısından Sektörel Yapı

ABD’de e-ticaret sektörü gelişme potansiyeli çok yüksek bir sektördür. Aynı zamanda sermaye yoğunluğunun bulunması ve hızlı teknolojik gelişimlere ayak uydurulması ile birlikte pazara kolay girilebilecek bir alandır. 2019 yılı e-ticaret verilerine göre 486 milyar dolar gelir elde edilen bu sektörde 2024 yılına gelindiğinde elde edilen gelirlerin hacminin tahmini olarak 600 milyar dolar olacağı düşünülmektedir. Bu artışta ki en önemli faktörlerin ise hem verimliliğin artış göstermesi, istihdamın azalması ve e-ticaret teslimatlarının da depodan yapılmasından kaynaklandığı belirtilmektedir.

E-ticaret sektörü genel olarak değerlendirmeye alındığında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise harcanabilir gelir düzeyinde ki artıştır. Aynı zamanda online olarak verilen hizmetlerde meydana gelen artışlar ve internet kullanımındaki trafik hacmi ve bağlantı sayısıdır. İlerleyen süreçte oyun sektörü ve bulut bilişim sektörlerinde yaşanacak artışlar yanında internet reklamlarının da artış göstereceği düşünülmektedir.

 

Amerika E-Ticaret Sektörü

Amerika’da E-Ticaret Sektörü ve Rekabet – 2020

E-ticaret sektöründe rekabet konusu 3 farklı kategoride değerlendirilir. Birincisi elektronik ekonomisidir. İkincisi ise e-ticaret alanında ürünleri satan platformlardır. Üçüncüsü de tüm e-ticaret sektörünü geliştirmeye yönelik hizmet verilen alanlardır. ABD 5 yıllık süreçte firma sayısında ortalama %8,6’lık gelişme olacağı ve bunun da ekonomide %9,1’lik bir gelişme olacağı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca giyim sektörü özelinde hazırladığımız 2021 raporuna da buradan ulaşabilirsiniz: Amerika E-Ticaret Raporu 2021: Giyim Sektörü

 

  • Pazaryeri Platformları ve Doğrudan Satışlar

E-ticaret platformları arasında Amazon, 2019 senesinde 280 milyar dolarlık bir gelir açıklaması yapmıştır. Bu da firmayı en yüksek e-ticaret payına sahip firma olarak konumlandırmaktadır. 2020 şubat ayında E-marketer raporlarına göre e-ticaret perakende satışlarının %38’lik kısmının Amazon tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Covid-19 nedeni ile E-bay gelirleri ise ilk çeyrek dönemde %4 daralma göstermiştir.

2019 senesinde E-Bay 10.75 milyar dolar gelir açıklaması yaparken 2020 senesinde Walmart, E-Bay firmasından daha fazla satış yaparak sektörün %5.3’lük kısmına sahip olmuştur. E-ticaret alanında ki en yakın takipçisi olan Walmart’ı E-Bay %4.7 ile izlerken, The Home Depot %1.7 ile izlemektedir. Sonrasında ise Best Buy %1.3, Macy’s %1.1, Costco %1.2, Wayfair %1.5 izlemektedir. Target %1.2 ve Apple ise %1.3 gibi bir sıralama ile e-ticarette yerlerini almışlardır. Geri kalan yüzdelik kısım ise küçük şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu firmaların toplam sayısı 219 bin civarındadır. Son 20 yıllık süreçte toplam perakende sektörü içerisinde e-ticaret sektörü %3,7’den %12,3’e kadar ilerleme kaydetmiştir. Bu rakam salgın ile birlikte %14,2’ye ulaşmıştır.

 

  • E-Ticaret 3PL Fullfilment Hizmet Şirketleri

E-Ticaret hizmetlerinde önemli yere sahip olan alanlardan bir diğeri de e-ticaret hizmet depolarıdır. Bu hizmetlerde başı çeken ise Amazon Fullfiment Centers ilk sıradadır. Birçok e-ticaret şirketi depo yüklerini hem 3. taraflar ile paylaşırken hem de satışı yapılan birçok ürünün teslim edilmesi, geri alınması ya da depolanması gibi konularda da hizmetler verilmektedir. Bu e-ticaret şirketleri birçok firmanın ürünlerini paketleme, gönderme, depolama gibi faaliyetler yanında tanıtım faaliyeti gibi konularda da destekler vermektedir. (Bkz: Amazon FBA)

 

E-ticaret Pazaryerleri Eyalet Dağılımı

IBISWORLD E-Commerce raporuna göre online alışveriş merkezlerinin ABD içerisinde ki dağılımında New York %24,7 ile ilk sırada gelmektedir. Bunu takip eden Miami ve Pensilvanya %21,3 ile ikinci sırada gelirken Kaliforniya %17,2’lik bir paya sahiptir. Teksas ve Illınois eyaletleri ise %11,2 bir yüzdeye sahiptir. Amazon ABD’de 110 tane e-ticaret merkezine sahiptir.

 

Şimdi Teklif Alın

MATCH, Amerika'daki Çözüm Ortağınız

Alanında toplam 70 yıldan fazla deneyimi olan profesyonel ekibi ile MATCH, şirketinizin Amerika’daki tüm ihtiyaçları için en doğru tercih. Teklif formunuzu şimdi doldurun, size en kısa zamanda firmanızın Amerika’daki potansiyeli ve neler yapılabileceğiyle alakalı dönüş yapalım.

Devamını okumak ve hizmet kapsamımızı öğrenmek için tıklayın: Neden bizimle çalışmalısınız?

Şimdi Teklif Alın